Proxectividade.

Sistema diédrico de representación.

Operatividade diédrica.

Representación de sólidos.

Poliedros regulares.

A esfera: elementos e representación.

Cálculo de magnitudes lineais e angulares.

Escalas.

Representación gráfica da forma: planos, plantillas e modelos.